Harmonisk känsla

Akryl och mixande tekniker ger en harmonisk tavla som byggs upp med flera lager för att ge ett djup i tavlan och effekter som balanserar varandra.